Reglement De Roos

Deelname en uitsluitsel
Een act mag deelnemen aan De Roos als:

 • de leeftijd van de leden bij elkaar gemiddeld 30 jaar of jonger is;
 • minimaal de helft van de act woonachtig is in de regio Nijmegen (postcodegebied 6500 t/m 6699) óf minimaal de helft van de act student is aan ROC Nijmegen, HAN Nijmegen of Radboud Universiteit;
 • deze een set van minimaal 30 minuten, waarvan maximaal één cover, ten gehore kan brengen;
 • deze beschikbaar is op de data van de voorrondes (3, 11 en 17 april 2023) en de finale (18 mei 2023).

Een act wordt uitgesloten van deelname, als:

 • deze De Roos in een voorgaande editie heeft gewonnen;
 • deze al drie keer of meer heeft deelgenomen aan De Roos, ook wanneer dit in een andere samenstelling of onder een andere naam is geweest;
 • deze reeds onder contract staat bij een platenlabel.

Inschrijving

Voor inschrijving voor De Roos dient het volgende te worden opgestuurd:

 • een correct en compleet ingevuld inschrijvingsformulier;
 • een digitale demo in mp3- of wav-formaat met daarop minimaal drie en maximaal vijf nummers van goede opnamekwaliteit, geef hierbij aan wat jullie top 3 is;
 • een biografie;
 • een foto;
 • de adres- en contactgegevens van alle leden;
 • de leeftijden van alle leden. 

De optredens

Acts die deelnemen aan de voorrondes en de finale van De Roos krijgen maximaal 30 minuten speeltijd. Er is binnen de uitvoering beperkte op- en ombouwtijd. Wanneer de opbouw langer duurt dan de tijd die van tevoren is aangegeven, zal dit daarom consequenties hebben voor de speeltijd van de desbetreffende act. Wanneer er sprake is van overmacht of onvoorziene problemen, kunnen er in overleg met de dienstdoende stagemanager alternatieve afspraken worden gemaakt met betrekking tot op- of ombouwtijd.

De deelnemende acts spelen per voorronde en tijdens de finale over dezelfde backline. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de risico’s die dit met zich meebrengt. Wanneer de deelnemende acts schade veroorzaken aan de backline, wordt dit door de eigenaar op hen verhaald. De deelnemers dienen zowel tijdens de voorrondes als de finale gebruik te maken van de door de organisatie beschikbaar gestelde PA. In overleg met de organisatie kan er eventueel gebruik worden gemaakt van eigen licht- en/of geluidstechnici. Dit dient twee weken voor aanvang van de betreffende voorronde, dan wel finale te worden doorgegeven aan de coördinator van De Roos.

Deelnemende acts dienen te allen tijde de aanwijzingen van de dienstdoende stagemanager op te volgen. Eigen licht- en geluidstechnici volgen de aanwijzingen van de dienstdoende technici en stagemanager op.

Selectieprocedure

Demoselectie

De demoselectie wordt uitgevoerd door een professionele jury. De acts worden geselecteerd op basis van het door hen ingezonden materiaal. Voor elke voorronde worden in totaal drie acts geselecteerd, uit deze negen acts zullen er uiteindelijk vier de finale bereiken. Naast de selectie door de jury, kunnen acts door middel van het stemsysteem op de website van De Roos door hun achterban geselecteerd worden voor de voorrondes. Acts moeten een minimaal aantal van vijftig stemmen behalen om hiervoor in aanmerking te komen. De act met de meeste publieksstemmen wordt automatisch geselecteerd voor de voorrondes, ongeacht het juryoordeel.

Voorrondes

De prestaties van de acts die deelnemen aan de voorrondes worden beoordeeld door een vakjury. Zij beslissen welke acts doorgaan naar de finale. Hiernaast is er één wildcard voor de act met de meeste publieksstemmen, die op de avonden van de voorrondes worden toegekend aan de act (zie ook: Kaartverkoop).

Finale

Ook de optredens in de finale worden beoordeeld door een vakjury. Deze beslist wie De Roos wint. Hiernaast is er een publieksprijs voor de act met de meeste publieksstemmen, hierbij gaat het om de stemmen die op de avond van de finale worden toegekend aan de act.

Om de kwaliteit van de muziek en de eerlijkheid binnen De Roos te kunnen waarborgen, worden de finalisten van De Roos pas bekend gemaakt nadat alle voorrondes hebben plaatsgevonden. Dit zou kunnen betekenen dat er van een voorronde geen enkele act doorgaat naar de finale en er tijdens een andere voorronde meerdere acts de finale bereiken. Over de beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

Kaartverkoop voorrondes

De organisatie van De Roos wil de deelnemende acts graag voor een volle zaal laten spelen. Om dit te kunnen waarborgen, hebben wij jullie medewerking nodig. Deelnemende acts krijgen daarom de kans om zelf kaarten te verkopen voor de voorronde waarin zij spelen. Elke deelnemende act krijgt daartoe een code voor de verkoop.

Waarom zou je dit doen?

 • De act met de meeste publieksstemmen in de voorrondes wordt automatisch geselecteerd voor de finale d.m.v. de wildcard (zie ook: Selectieprocedure).
 • Elke bezoeker die zijn kaartje voor de voorronde(s) bij een deelnemende act heeft gekocht, heeft met dit kaartje recht op een gratis consumptie (bier of fris).
 • Elke deelnemende act ontvangt vanaf dertig verkochte kaarten, na elke tien verkochte kaarten (dus bij 40, 50, 60... kaarten) een gastenlijstplek voor de voorronde waarin deze speelt. Deze gastenlijstplaatsen kunnen ook ingezet worden voor de finale, mits de act hierin speelt.

Kaartverkoop finale

Ook voor de finale krijgen deelnemende acts de kans om zelf kaarten te verkopen. Elke deelnemende act krijgt een kortingscode voor de verkoop.

Informatieverstrekking aan derden

Als je je als band inschrijft voor De Roos, geef je indirect toestemming om eenmalig een aanbieding te ontvangen van onze sponsoren. Van de negen bands die worden geselecteerd om deel te nemen aan de voorrondes zal hun demo en bandbiografie worden doorgegeven aan 3voor12 Gelderland. De demo’s worden in een mp3voor12-lijst op de website van 3voor12 Gelderland gezet.

Afzien van deelname

Acts die besluiten af te zien van deelname aan De Roos dienen dit minstens twee weken voor aanvang van de eerste voorronde schriftelijk te melden aan de organisatie. Uitval tijdens de talentenjacht, anders dan overmacht door ziekte, ongevallen e.d., leidt automatisch tot diskwalificatie. Let op: wanneer een act besluit om hun optreden tijdens de voorronde of de finale van De Roos te annuleren, kunnen de door de act verkochte kaarten niet worden teruggenomen! Wanneer een act afziet van deelname zal de eerstvolgende act van de jurylijst in aanmerking komen om deze plaats op te vullen.

Last but not least!

Door het online inschrijfformulier te verzenden gaat de band of de act automatisch akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden die worden gesteld met betrekking tot deelname aan talentenjacht De Roos. Ook stemt de band of act met deelname in om zelf posters en flyers te verspreiden in de regio, en zelf digitale media te verspreiden onder de achterban.